Organizator:

LOVE ORIGINAL – czyli kopia, inspiracja, myśl równoległa

Podziel się

Te trzy pojęcia od początku towarzyszą powstaniu wystawy przygotowywanej na wydarzenie Arena Design 2020, w celu przybliżenia roli jaką pełnią w procesie projektowania.

Inicjatywa stowarzyszenia Love Original powstała z potrzeby wyrażenia szacunku do projektowania oraz doświadczenia, pracy i emocji jakie twórca wkłada w wytworzone przez siebie produkty. Prezesem i współzałożycielem jest Berenika Milkowska-Milbrodt, Absolwentka Wydziału Architektury Wnętrz i Wzornictwa na  Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu

Celem warsztatów jest uświadomienie znaczenia i różnicy słów KOPIA-INSPIRACJA-MYŚL RÓWNOLEGŁA, które stanowią ważny element w procesie twórczym.

KOPIA

Love Original przedstawia kopię w dwóch wymiarach, a zależy to głównie od celu w jakim jest tworzona. Problem zaczyna  się w momencie kiedy w grę wchodzą korzyści materialne, wtedy kopia przechodzi w kradzież.

INSPIRACJA

Inspiracja jest przedstawiana jako pojęcie rozwojowe, wynika z obserwacji otoczenia i ulepszania go. Powstaje w wyniku analizy tego co widzimy, napędzając zmiany w środowisku, w którym człowiek funkcjonuje.

MYŚL RÓWNOLEGŁA

Wielu projektantów myśli podobnie, w wyniku czego w tym samym momencie powstają przedmioty, które niewiele się od siebie różnią. W designie wiele elementów powstaje jednocześnie i jest to całkiem naturalne zjawisko.

Love Original prowadzi działania edukacyjne, których celem jest promowanie wartości pracy twórczej, budowanie świadomości marek i produktów, a także wskazanie różnicy pomiędzy inspiracją, która ma poszerzać widzenie projektanta, a kopią będącą naruszeniem własności.