Organizator:

School of Form na ARENA DESIGN pokaże historie absolwentów

Podziel się

Wystawa Zawód: Projektant to prezentacja sylwetek 10 z 252 absolwentów School of Form. Kim są i co robią rok, dwa, trzy po dyplomie? W jakich miejscach i zawodach pracują projektanci? Na wystawie zaprezentowane zostaną wybrane historie absolwentów School of Form.

– Kreatywność to postawa, a projektowanie to sposób myślenia. Tak kształcimy w School of Form. Razem ze studentami lepimy garnki i ciosamy kołki, kodujemy i ilustrujemy, fastrygujemy i drukujemy w 3D. Uczłowieczamy roboty. Tworzymy przedmioty i idee. Uczymy o tym pisać i mówić. Rozmawiamy. Badamy przyszłość i teraźniejszość. Współpracujemy z firmami i fundacjami, szukamy rozwiązań dla ich problemów, przy okazji rozwiązując własne. Lubimy się. Spójrzcie na naszych absolwentów: to działa – przekonuje Agnieszka Jacobson-Cielecka, dyrektor programowa School of Form.

School of Form, katedra projektowania Uniwersytetu SWPS, oferuje 4-letnie studia, po których ukończeniu absolwenci uzyskują tytuł licencjata. Studenci mają do wyboru 4 specjalności:

  • communication design (studia stacjonarne i niestacjonarne w j. polskim),
  • domestic design (studia stacjonarne i niestacjonarne w j. polskim),
  • fashion design (studia stacjonarne w j. polskim)
  • industrial design (studia stacjonarne w j. polskim i angielskim).

Nad unikalnym programem nauczania, który łączy w sobie elementy edukacji projektowej i humanistycznej pracował zespół ekspertów pod przewodnictwem Lidewij Edelkoort, wieloletniej szefowej Design Academy Eindhoven, mentorki School of Form. Tak przygotowany program studiów z zakresu wzornictwa otrzymał najwyższą punktację w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kierunki zamawiane.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.sof.edu.pl